Qiss Mall

Unique Lifestyle, Architecture, Environment, Experiences

Qiss is a true innovative "unique lifestyle" community center located on Sukhumvit Soi 42 - Rama IV Road, a prime business area of Bangkok which offers a distinctive experience of dining, leisuring, shopping and selective services.

พิเศษสุดๆ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ มาค้นหาและพัฒนาศักยภาพกับคุมอง ทดลองเรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่คุมอง

พิเศษสุดๆ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ มาค้นหาและพัฒนาศักยภาพกับคุมอง ทดลองเรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่คุมอง

"รอยยิ้มแห่งความสำเร็จเริ่มแล้วที่คุมอง" พิเศษสุดๆ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ มาค้นหาและพัฒนาศักยภาพกับคุมอง ทดลองเรียนฟรี! คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่คุมอง เลือกเรียนรอบใดรอบหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2562 หรือ 18-31 มีนาคม 2562 โปรแกรมทดลองเรียนฟรี เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์ ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเรียน 1. ติดต่อศูนย์คุมองใกล้บ้านล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ 2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียน 3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาเรียน 4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบโปรแกรมทดลองเรียน การทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ ✔️ฟรี CD สำหรับวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ✔️ฟรีกระเป๋าคุมอง เมื่อสมัครเรียนต่อหลังจบทดลองเรียน ทั้งนี้ เมื่อจบโปรแกรมทดลองเรียนฟรีแล้ว และนักเรียนสมัครเรียนต่อจึงจะชำระค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน ✔️ฟรีค่าลงทะเบียน 535 บาท เมื่อสมัครเรียนรอบเดือนเมษายน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์คุมองพระราม 4 (คิสมอลล์ กล้วยน้ำไท) ครูปุ๋ย โทร 02-3393860-61 หรือ 086-5693044

Share to facebook